FL Technics | AOG - FL Technics

Realūs asmenys, ne robotai.
Dirbame visą parą.
Būtent taip mes suprantame skubią (AOG) pagalbą.

aog@fltechnics.com +370 5 277 0011

Viktor Bulanov

AOG pardavimų skyriaus vadovas

Kai orlaiviui prireikia skubios pagalbos (AOG)

Kai problema yra pakankamai rimta, dėl kurios orlaiviui skristi nebeleidžiama, mūsų patyrusi komanda dirbs visą parą, kad parūpintų reikiamas medžiagas, dalis ir darbuotojus bei pristatytų į negalinčio išskristi lėktuvo vietą. FL Technics skubios pagalbos (AOG) skyriuje dirba kvalifikuoti ir apmokyti specialistai, kurie puikiai išmano pirkimo klausimus, pavojingų medžiagų transprotavimo reikalavimus, dalių gamybos ir įsigijimo procesus.